Najčastejšie otázky pri kladení zámkovej dlažby

pokládka zámkovej dlažbyVýber dlažby a stavebné práce spojené s kladením zámkovej dlažby majú svoje prísne kritériá a prinášajú so sebou mnohé otázky. Pokúsime sa nájsť odpovede na najčastejšie z nich.

Akú hrúbku zámkovej dlažby si mám vybrať ?

Záleží od toho, na čo sa bude vydláždené územie využívať. Je jasné, že na obyčajný prístupový chodníček nebudeme používať rovnakú dlažbu, ako povedzme na príjazd ku garáži. V praxi to znamená, že rozhodujúcim faktorom pri kladení zámkovej dlažby je práve jej budúce zaťaženie. Bežne sa využívajú pri chodníkoch tehličky hrúbky 6 centimetrov, pre príjazd ku garáži 8 centimetrov. Existujú samozrejme aj silnejšie dlaždice, no tie sa využívajú hlavne na frekventovaných parkoviskách, alebo miestach s vysokou záťažou (autobusové zastávky a podobne).

Zoznam odborných firiem pre kladenie zámkovej dlažby môžete nájsť v sekcii Obklady, dlažby v katalógu stavebných firiem. Taktiež im môžete cez systém Zadaj dopyt poslať žiadosť na vypracovanie cenovej ponuky.


Je spevnenie terénu dvoma vrstvami rozdielneho štrku  a vrstvou piesku dôležité? Pýtam sa preto, lebo v okolí chalupy, kde chcem robiť kladenie zámkovej dlažby mám nepoddajnú zem. Doslova ako kameň. Stačilo by teda odstrániť zatrávnenú časť cca 10 cm do hĺbky, vyrovnať pomocou piesku a klásť dlažbu priamo?


Určite nie. Spôsob kladenia zámkovej dlažby má jasne určené pravidlá. Hĺbka podložia býva neraz aj viac, ako 30 centimetrov. Neverte tomu, že vaša zem, aj keď je tvrdá, ako kameň, nepracuje. Prebiehajú v nej stále geologické procesy. Keď je veľa vlhka, tak sa nadúva, počas suchých týždňov zas stráca na objeme. A ak máte v okolí chalupy stromy s plytkým, no pevným koreňovým systémom, tak môžete očakávať, že sa vám zámková dlažba po pár rokoch zničí úplne. Zoberte si taký smrek. Má silné korene, no všetky sú plytko pod terénom. Tak môžu veľmi ľahko zapríčiniť vydutie celej zámkovej dlažby.

Dobre. A čo sa stane, ak nebudem podlažie vypĺňať štrkom, ale ho rovno zalejem betónom, aby cezeň neprerazili spomínané korene stromov? Nie je to výhodnejšie?

Betónové podlažie vám vytvorí nepriepustnú vrstvu. Ak by ste aj pri kladení zámkovej dlažby dali na betón podkladovú vrstvu piesku, nepomôže to. Po betónovej platni vám totiž bude odtekať voda, pretože nebude môcť  vsiaknuť do zeme. Dôjde k vyplavovaniu piesku, k deformácií  a prepadávaniu celej zámkovej dlažby. Štrk spoľahlivo odvádza vodu do zeme, preto sa pri pokládke bez neho nezaobídete.

Problém je však v tom, že ja mám terasu vybetónovanú a chcem ju oživiť dlažbou. Neexistuje predsa len nejaké riešenie, aby som nemusel pred pokládkou zámkovej dlažby prácne zbíjačkou odstraňovať betón?

Ako som už spomínal, klásť zámkovú dlažbu priamo na betón je z praktického hľadiska nemožné. Bežne dostupné sú však plastové terčíky, ktoré sú určené na použitie pod veľkoformátovou dlažbou. Opakujem – pod veľkoformátovou. Plastový terčík sa položí priamo na betónovú dosku, podopiera pri pokládke veľkoformátovú dlaždicu v rohoch a takýmto spôsobom je možné tento problém riešiť. Terčíky zároveň presne vymedzujú štrbiny medzi jednotlivými časťami veľkoformátovej zámockej dlažby a zabraňujú ich pohybu  počas zaťaženia.

Prináša takýto spôsob kladenia zámkovej dlažby zvýšené riziká, ak nie sú škáry medzi dlaždicami vyplnené pieskom?

Kladenie zámkovej dlažby na zabetónovanú plochu v podstate neprináša závažné riziká. Náležitú pozornosť pri tomto spôsobe však musíme venovať betónovým obrubníkom, ohraničujúcim dlaždice. Musia byť pevne osadené. V opačnom prípade by časom mohla dlažba začať „pracovať“. Samozrejme nežiadúcim spôsobom.


Nad čím by som sa mal hlavne zamyslieť pri výbere zámkovej dlažby?


Jednoznačne nad estetickým faktorom. Hovorí sa môj dom – môj hrad. A to platí aj na okolie vášho bývania. Existuje nepreberné množstvo druhov zámkovej dlažby, rôzne tvary, povrchové úpravy aj farby jednotlivých dlaždíc. Doby, kedy sa používali na pokládku zámkovej dlažby presné geometrické tvary sú dávno preč. Vyberte si teda presne tú, ktorá vám bude vyhovovať nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj po estetickej stránke.

Mohol by vás tiež zaujímať článok: Gumová dlažba
(i.n)