Pokládka zámkovej dlažby

logo Stavebnik.skAko na svojpomocnú pokládku dlažby?


 

Kvalita položenej zámkovej dlažby je síce závislá od typu a tvaru jej jednotlivých dlažobných segmentov – nazývaných tiež kamene alebo dlaždice, ale nemenej podstatné sú pre ňu aj vlastnosti lôžka, do ktorého sa ukladá.

Aj od nich totiž záleží, či bude dlažba rovná a stabilná. Pokiaľ nebude podklad upravený tak, aby sa nevymýval a neprepadal, nepomôže ani tá najkvalitnejšia dlažba. Stabilitu zámkovej dlažby a rovinu jej povrchu zabezpečí iba dostatočne spevnené lôžko, pri výstavbe ktorého dodržíte daný pracovný postup.

Ak sa cítite dostatočne zručný v oblasti stavebných prác a pokládku zámkovej dlažby nechcete prenechať skúseným odborníkom, sledujte návod, ktorý uvádzajú jednotlivý výrobcovia. Výrobcov ale i firmy na pokládku zámkovej dlažby môžete nájsť v kategórii stavebného katalógu Predaj a pokládka zámkovej dlažby v katalógu stavebných firiem Stavebnik.sk

Aj pri pokládke zámkovej dlažby musíte začať, ako sa hovorí, pekne od podlahy. Predtým, ako sa pustíte do samotnej pokládky, si vo vhodnej mierke načrtnite alebo narysujte obrysy plôch, ktoré chcete spevniť. Doporučujeme vám pracovať s jednoduchou mierkou 1:100, čo znamená, že 1 cm na vašom plániku bude v skutočnosti  predstavovať 1 m. Najlepšie je použiť milimetrový papier, ktorý kúpite v každom papiernictve. Pri zhotovovaní ukladacieho plánu musíte brať do úvahy tak celkové členenie priestoru a alebo usporiadanie záhrady, ako aj štýl samotnej pokládky. Keďže budete pravdepodobne riešiť aj výškové rozdiely terénu alebo pripájanie na schody či dvere rodinného domu, nezabudnite na to, že zámkovú dlažbu budete ukladať v 3 dimenziách.


Pokladanú plochu si teda najprv starostlivo vymerajte a taktiež vytýčte pomocou kolíkov. 
Až potom môžete prejsť na samotné zemné práce, ktoré samotnej pokládke zámkovej dlažby predchádzajú.

Zámková dlažba sa v okolí rodinných domov ukladá predovšetkým za účelom chôdze či prípadných prejazdov osobných áut – hovoríme teda o pokládke pochôdznych plôch.
V prípade málo zaťažovaných plôch, akými sú napr. záhradné chodníky a cestičky postačí, ak  dlaždice uložíte do tenkej vrstvy pieskového lôžka, ktoré je vybudujete priamo na pôvodnej zemine.
V prípade viac zaťažovaných dláždených plôch, musíte podklad vyrobiť z niekoľkých vrstiev kameniva a piesku rôznych veľkostí – frakcií. Číslo frakcie udáva minimálnu a maximálnu možnú veľkosť konkrétneho kameniva.

 

Zhotovenie nosnej vrstvy

pokládka zámkovej dlažbyV nezamŕzajúcej hĺbke pôdy urobte výkop s priečnym sklonom približne 1,5 -3 % a jeho dno dokonale spevnite. Hrúbka nosnej vrstvy je závislá od miestnych geologických podmienok a od výšky predpokladaného zaťaženia plochy a mala by sa pohybovať  v rozmedzí  od 20 – 30 cm.


Ak bude na položenú dlažbu pôsobiť vyššia záťaž, je vhodné na nosnú vrstvu použiť ťažený kameňa alebo štrk zrnitosti 32 mm (frakcia 32/63 mm).  Na ňu naneste približne 10 – 20 cm hrubú vrstvu  štrku o priemere cca 16 mm (frakcia 8/16 mm)a každú vrstvu dokonale zhutnite vibračnou alebo hutniacou doskou.  Takúto dosku si môžete zapožičať v požičovniach stavebného náradia a stavebných strojov.


Zhutnenú plochu zároveň vyrovnajte a naneste na ňu rovnomernú 3 – 5 cm hrubú vrstvu piesku maximálne s priemerom 4 - 8 mm, čím vytvoríte dlažobné lôžko.
Na vytvorenie dlažobného lôžka budete potrebovať dve oceľové trubky, medzi ktoré budete sypať piesok a tiež latu, ktorou ho budete vyrovnávať.


Na vytvorené dlažobné lôžko sa nesmie šliapať. Pred pokladaním dlažby si teda vždy vytvorte len toľko plochy dlažobného lôžka, koľko dlažby ste schopný, v daný pracovný čas alebo deň, položiť.
Ak zámkovú dlažbu ukladáte na ílovitom základe, musíte na spevnené dno výkopu položiť  najskôr 10 cm hrubú vrstvu štrkopiesku (frakcia do 8 mm), vrstvu geotextílie a znovu vrstvu štrkopiesku. Až potom môžete pokračovať v ukladaní ďalších vrstiev podľa predošlého popisu.
 

Postup pokládky zámkovej dlažby

 

Pre položenie prvej dlaždice platí zásada: uložiť do pravouhlého rohu, ideálne v najnižšom bode dláždenej plochy. Dláždiť teda začnite od najnižšieho miesta ukladanej plochy a postupujte po jej najvyšší bod - vždy od kraja.  Jednotlivé dlažobné kamene ukladajte tesne ku sebe a snažte sa medzi nimi dodržovať rovnakú medzeru, šírka škár by sa mala pohybovať medzi  2-3 mm. Vydláždené úseky kontrolujte približne po každých 2 metroch pomocou šnúry alebo laty. Po uložení dlažby, podklad pod váhou dlaždíc a zhutnenia vibračnou doskou, poklesne zhruba o 1 cm, preto je nutné s tým počítať a uložiť dlažbu o 1 cm vyššie oproti plánovanej výške.

Škárovanie

Škáry vysypte jemným kremičitým pieskom s hrúbkou 1 - 2 mm (frakcia do 2 mm) tak, aby škárovací materiál vyplnil všetky škáry.  Aby škárovanie plnilo svoj účel odvodu zrážkovej vody a aby sa zabránilo prerastaniu trávami, nesmie piesok obsahovať hlinité prímesi. Nežiadúce sú aj vápenaté zložky, ktoré by mohli neskôr zapríčiňovať výkvety.


Na zasypanie škár použite suché drvené kamenivo, ktoré obsahuje len minimálne množstvo prachu. Jeho spotreba predstavuje asi 1 m3 na 25 m2 zámkovej dlažby. Dbajte pritom na to, aby aj dlažba bola pri škárovaní suchá. Plochu nakoniec pozdĺžne i priečne zhutnite vibračnou doskou, ktorej platňa musí mať gumový alebo plastový násadec, aby nepoškodila položenú dlažbu. Do špár po zhutnení doplňte chýbajúci piesok, ktorý môžete nechať na dlažbe rozhodený aj 2 či 3 týždne. Prebytok piesku, čo sa neuloží do škár, potom ešte raz pozametajte.

Ak ste sa predsa len rozhodli prenechať pokládku zámkovej dlažby odborníkom, využite systém zasielania cenových dopytov na Zadaj dopyt na stránkach stavebného portálu Stavebnik.sk.

Ďalšie zaujímavé články o zámkovej dlažbe nájdete na linku Záhrady, záhradné domčeky